• สภา กทม. เลื่อนจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม-ตีกลับใช้เงินสะสม 5 พันล้าน

 •   • กทม.พร้อมโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมที่เหลือ สัปดาห์นี้

  ภาพประกอบโดย Thampapon/Shutterstock.com

            สภา กทม. ยังไม่ไฟเขียวจ่ายเงินน้ำท่วม เลื่อนการพิจารณาใช้เงินสะสม 5 พันล้าน สั่งพิจารณากรอบวงเงินใหม่ภายใน 45 วัน

            เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2556 โดยระบุว่า ตามที่คณะผู้บริหาร กทม. ขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานคร นำเงินจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานครจำนวน 5 พันล้านบาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 จำนวน 1,142 ล้านบาท รวมถึงการนำไปบริหารจัดการตามภารกิจด้านการระบายน้ำในโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา และการปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง นอกจากนี้ ยังนำไปใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรทางด้านการศึกษาในสังกัด กทม. อีกประมาณ 3 พันล้านบาท

            โดยวาระดังกล่าว ที่ประชุมสภา กทม. ได้ให้ถอนการพิจารณาญัตติดังกล่าวออกไป โดยให้คณะกรรมการวิสามัญฯ นำกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยให้เป็นไปตามกฎหมายการพิจารณางบประมาณที่กำหนดให้จะต้องพิจารณา ภายใน 45 วัน เนื่องจากงบประมาณในส่วนของการปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรีและเขตลาดกระบัง เป็นโครงการใหม่ที่มีงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 56-58 ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการใกล้หมดวาระของผู้ว่าฯกทม. ซึ่งการอนุมัติงบในส่วนนี้ไปจะเป็นภาระให้กับผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ได้

            นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ขยายถนนขนาด 4-6 ช่องจราจร ที่ประชุมอยากให้มีการขยายเป็น 6 ช่องจราจรทั้งหมด ไม่อยากให้มีการปรับปรุงภายหลัง เพราะจะมีผลกระทบต่อการจราจรของประชาชน จึงให้สำนักการโยธา และสำนักงานเขตไปออกแบบโครงการมาใหม่ ดังนั้นจึงได้มีการพิจารณาตัดงบของโครงการนี้ออกไป ที่มีการเสนอมา 144 ล้านบาท โดยงบ 144 ล้านบาทนี้จะนำไปเพิ่มเติมในส่วนของทางด้านการศึกษาแทน เนื่องจากยอดที่ขอมาก่อนหน้านี้มีการถูกตัดออกไป ซึ่งส่งผลกรอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังคงกรอบที่ 5,000 ล้านบาทเท่าเดิม ตามที่ประชุมสภาได้รับหลักการไว้ และการพิจารณาในรอบใหม่นี้ที่มีกรอบการพิจารณา 45 วัน ก็จะสิ้นสุดในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ซึ่งทางประธานสภาจะมีการเรียกประชุมอีกครั้งหลังมีการพิจารณางบเพิ่มเติมด้านการศึกษาแล้วเสร็จ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก